Cliëntenraad Mariënburg

 

Mariënburg heeft als één van de twaalf locaties van Beweging 3.0 een eigen cliëntenraad.  De samenstelling is op dit moment als volgt: één bewoner van de seniorenappartementen en vier kinderen van inmiddels overleden bewoners.

 

De Cliëntenraad probeert een bijdrage te leveren aan het welzijn van de bewoners. Dit gebeurt door uitgebreid te volgen hoe het dagelijks leven in Mariënburg verloopt. Hoewel het onze overtuiging is dat de leiding en het personeel zich maximaal inspannen om het de bewoners zo veel mogelijk naar de zin te maken kunnen er altijd zaken aan de aandacht ontsnappen. De Cliëntenraad komt dan met suggesties voor verbeteringen.

 

Zo denken we mee over zaken als vrijwilligersinzet en familieparticipatie, de kwaliteit van de maaltijden en invulling van de activiteiten. Maar ook met de grote reorganisatie houden we ons bezig, net als met de toestand van het gebouw en de terreinen.

 

Ook adviseren wij over de besteding van de gelden binnen Mariënburg. Tenslotte proberen we ook verdere verbetering tot stand te brengen op het gebied van geestelijk welzijn.

 

Om te weten wat er leeft onder de cliënten organiseren we enkele keren per jaar een gesprek met hen. In gemoedelijke sfeer in een van de huiskamers luisteren we dan naar de ervaringen die men heeft opgedaan. Een keer per jaar wisselen we ook met de contactpersonen van gedachten. Samen met de leiding van Mariënburg gaan we dan in op structurele veranderingen en de rol die daarbij kan worden vervuld door familie en vrienden.

 

Zaken die het mandaat van de locatiemanager te boven gaan bespreken we met het Centraal Overleg Platform Inspraak van Beweging 3.0. Daar worden de ervaringen van de verschillende onderdelen van Beweging 3.0 gedeeld. Zo zijn we er van verzekerd dat uw belangen binnen Beweging 3.0 op de meest krachtige manier onder de aandacht van de Raad van Bestuur komen.

 

Naast vergaderen steken de leden van de Cliëntenraad ook de handen uit de mouwen: zo worden op de ochtend van Eerste Kerstdag liederen gezongen in de gangen van het gebouw. Ook verzorgen we maandelijks een koffieronde met een praatje voor de liefhebbers en assisteren we bij bijzondere evenementen. Traktaties verzorgen, het maken van tuinkleedjes en kussentjes, het hoort er allemaal bij. Ook is de Cliëntenraad vertegenwoordigd bij de uitvaart van overleden cliënten. Met een hartelijk woord wordt dan aan de nabestaanden een blijk van medeleven uitgesproken. In goed overleg met de Rooms Katholieke Kerkgemeenschap organiseren we een maal per jaar een “Ode aan de doden”. Tijdens deze, op oecumenische basis georiënteerde viering, is het voor familie en vrienden mogelijk op gepaste manier hun overleden dierbaren te gedenken.

 

Met vragen, opmerkingen of suggesties bent u van harte welkom bij:

 • Gerda Dorpmans
  (algemeen lid)
 • Marja de Veer-Klinkhamer
 • (Restaurant, Receptie en Geestelijke Verzorging)
  T (035) 5417918
 • Erik van Veldhuizen
  (Organisatie, PR, vrijwilligers)
  T (035) 6010968
 • Vera Veul
  (Financiën, Innovatie)
  T (035) 6026281
 • Hannie Dijkink
  (algemeen lid)

De Cliëntenraad is een adviesorgaan van en voor het locatiemanagement. Achtergrond is een wettelijke basis: De Wet Medezeggenschap voor Cliënten in Zorginstellingen.
De raad heeft het doel om de belangen van de cliënten (en hun familie) te behartigen. Daarom heeft de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd adviesrecht voor bijna alle besluiten die de leiding van Mariënburg wil nemen.
 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Ziet u zaken waar u graag eens over zou willen praten?
 • Vindt u het leuk om op een andere manier een handje te helpen binnen Marienburg?
 • Heeft u tips of ideeën die het leven op Marienburg nog aangenamer zouden kunnen maken?
 • Zou u of uw familielid het leuk vinden om deel te nemen aan de Cliëntenraad


Wilt u direct contact?

Spreek één van de leden van de Cliëntenraad aan of bezoek een keer de maandelijkse vergadering of de avondkoffieronde iedere laatste vrijdag van de maand die wordt verzorgd door de cliënteraad.

E-mail

clientenraad.marienburg@beweging3.nl

of bel met

Erik van Veldhuizen, voorzitter Cliëntenraad.
(035) 6010968
(06) 19223470