Van klacht naar kwaliteit

Uw onvrede als startpunt voor verbetering

Bij Beweging 3.0 doen wij ons best om met onze zorg en diensten zo goed mogelijk bij u en uw wensen aan te sluiten. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als dat zo is, dan willen wij dat graag weten. Dan kunnen we samen met u op zoek gaan naar verbetering.

 

Ga in gesprek

Om uw onvrede zo snel mogelijk op te lossen, kunt u het beste in gesprek gaan met de medewerker die het aangaat en/of met de leidinggevende. Daar waar uw onvrede is ontstaan, is vaak het snelst een oplossing te vinden.

 

Heeft u behoefte aan advies of ondersteuning?

Beweging 3.0 heeft twee onafhankelijke klachtenbemiddelaars. Zij bieden een luisterend oor, informatie/advies, ondersteuning en/of bemiddeling.
De klachtenbemiddelaars doen geen uitspraak over wie er gelijk heeft, maar helpen zoeken naar oplossingen, waar iedereen (cliënt/familie en medewerkers) mee verder kan. De klachtenbemiddelaars zijn niet in dienst van Beweging 3.0 en behandelen uw klacht vertrouwelijk.

 

Zo kunt u de klachtenbemiddelaars bereiken:
telefoon:
06 4639 2075 (Roel de Leeuw, voor klachten uit stad Amersfoort)
06 5313 2269 (Jannie Hoegen, voor klachten van buiten Amersfoort)

email:     
klachten@beweging3.nl

De klachtenbemiddelaars rapporteren (zonder namen te noemen) aan de Raad van Bestuur over alle gemelde klachten. Daarmee dragen klachten bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

 

Komt u er samen niet uit?

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Raad van Bestuur van Beweging 3.0. De Raad van Bestuur zal de klacht (laten) onderzoeken en schriftelijk een reactie geven.

Zo kunt u uw klacht naar de Raad van Bestuur sturen:

email:               bestuurssecretariaat@beweging3.nl (onder vermelding van: klacht)

brief:                Postbus 2633, 3800 GD Amersfoort

Bent u niet tevreden over de uitspraak van de Raad van Bestuur? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg. Aan de klachtenbehandeling door de Geschillencommissie zijn kosten verbonden. Informatie hierover is te vinden op de website van De Geschillencommissie: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/verpleging-verzorging-en-geboortezorg.

 

Meer weten?

Op de website van Beweging 3.0 staat uitgebreidere informatie over de verschillende klachtmogelijkheden. U kunt daar ook de klachtenregeling inzien. De klachtenregeling kunt u ook opvragen via bestuurssecretariaat@beweging3.nl.

Voor meer informatie over BOPZ-klachten: neem contact op met het bestuurssecretariaat.